Saturday, August 15, 2009

Daily news letter 15-08-2009, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

ஆகஸ்ட்- 15, ஆடி- 30, ஷாபான் -23

Today in Indian History

1876 - US law removes Indians from Black Hills after gold find

1947 - India declares independence from UK, Islamic part becomes Pakistan

1950 - 8.6 earthquake in India kills 20,000 to 30,000

1950 - Srikakulam district is formed in Andhra Pradesh, India.

இன்றைய குறள்

1.4 ஊழியல் (Destiny)

1.4.1 ஊழ் (Fate)

376. பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச்
சொரியினும் போகா தம.


376. Things not thine never remain
         Things destined are surely thine.

 Meaning

தனக்கு உரிமையல்லாதவற்றை எவ்வளவுதான் பாதுகாப்பாக வைத்தாலும் அவை தங்காமல் போய்விடக் கூடும்; உரிமையுள்ளவற்றை எங்கே கொண்டு போய்ப் போட்டாலும் அவை எங்கும் போகமாட்டா.

 Whatever is not conferred by fate cannot be preserved although it be guarded with most painful care; and that, which fate has made his, cannot be lost, although one should even take it and throw it away.

தினம் ஒரு பழமொழி

ஓட்டை பானையிலும் சர்க்கரை இருக்கும்.

Even a broken pot might contain sugar.

Meaning:

Dont ignore anything without thoroughly understanding it. Even the worst possible thing might have

something good in it. Don't under estimate any one or any thing. 

தினம் ஒரு சொல்:

உடன்கேடன் பெ. மற்றவர் துக்கத்தில் பங்குகொள்பவன் one who shares with another in his grief and sorrow.

Daily news letter 15-08-2009, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

Happy Independence Day

indian_flag.jpg

புதுதில்லி, குர்கான், பரிதாபாத், கௌதம்புத் நகர், காஜியாபாத் பகுதியில் வசிக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு...

 ராஜ் டிவியின் அகடவிகடம் (புதுடில்லி)  நிகழ்ச்சியில் பங்குபெற விருப்பமா? 

 தலைப்புக்கள்: இன்றைய குடும்பங்களில் எழும் முணுமுணுப்பு..
1. நவீன யுக சமையலில் நாக்கு வெடிச்சுப்போச்சு...
2. நாகரீகக் கோணலில் பெரியோர்கள் வாக்கு நொடிச்சுப்போச்சு...
3.  மாறிவரும் உலகத்தில் பணத்தேவை தடிச்சுப்போச்சு...
4. அன்பும் அரவணைப்பும் தளர்ந்ததால் மனங்கள் நொடிச்சுப்போச்சு...
5. எப்படி இருந்தாலும் விட்டுக்கொடுப்பதால் வாழ்க்கை பிடிச்சுப்போச்சு.

பேச்சாளர் தேர்வு நாட்கள் 5,6 செப்டம்பர், 2009 காலை பத்து மணி முதல்
இடம்: டில்லி தமிழ் சங்கம், பாரதியார் அரங்கம்
(நோய்டாவிலும் தேர்வுக்கு ஏற்ப்பாடு செய்யப்படுகிறது. இடம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்)

நிகழ்ச்சி நாள்: 13-9-2009
இடம்: டில்லி தமிழ் சங்க வளாகம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு கீழ்கண்ட எண்களில்  தொடர்பு கொள்ளவும்...                                 
தொலைபேசி எண்கள்...
புதுடில்லி: 9811061986, 9873251986
நொய்டா: 9818092191

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: திரு. இளங்கோ அவர்கள்

 

அவ்வை தமிழ்ச் சங்கம்

Avvai Tamil Sangam

901, செக்டர்  37,  நொய்டா

Ph: +91-9818092191, +91-9811918315

avvaitamilsangam@gmail.com, http://avaitamilsangam.googlepages.com

ஆகஸ்ட்- 15, ஆடி- 30, ஷாபான் -23

Today in Indian History

1876 - US law removes Indians from Black Hills after gold find

1947 - India declares independence from UK, Islamic part becomes Pakistan

1950 - 8.6 earthquake in India kills 20,000 to 30,000

1950 - Srikakulam district is formed in Andhra Pradesh, India.

இன்றைய குறள்

1.4 ஊழியல் (Destiny)

1.4.1 ஊழ் (Fate)

376. பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச்
சொரியினும் போகா தம.


376. Things not thine never remain
         Things destined are surely thine.

 Meaning

தனக்கு உரிமையல்லாதவற்றை எவ்வளவுதான் பாதுகாப்பாக வைத்தாலும் அவை தங்காமல் போய்விடக் கூடும்; உரிமையுள்ளவற்றை எங்கே கொண்டு போய்ப் போட்டாலும் அவை எங்கும் போகமாட்டா.

 Whatever is not conferred by fate cannot be preserved although it be guarded with most painful care; and that, which fate has made his, cannot be lost, although one should even take it and throw it away.

தினம் ஒரு பழமொழி

ஓட்டை பானையிலும் சர்க்கரை இருக்கும்.

Even a broken pot might contain sugar.

Meaning:

Dont ignore anything without thoroughly understanding it. Even the worst possible thing might have

something good in it. Don't under estimate any one or any thing. 

தினம் ஒரு சொல்:

உடன்கேடன் பெ. மற்றவர் துக்கத்தில் பங்குகொள்பவன் one who shares with another in his grief and sorrow.

TO READ TAMIL CHARACTERS 

Yahoo! / Rediffmail / Gmail users: If you are not able to read the text below, please ensure in the tool bar VIEWàEncoding is selected as Unicode (UTF-8)

Windows XP / Outlook express users: Visit http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Enabling_complex_text_support_for_Indic_scripts  for more help 

If you are not able to read the Tamil text below, Please write to us at avvaitamilsangam@gmail.com  or visit http://avvaitamilsangam.googlepages.com/KURAL.HTML

As a Dhinam Oru Kural subscriber, you receive daily updates regarding content, meaning , Avvai Tamil Sangam updates and services we offer to our subscribers. If you do not wish to receive e-mails like this one, click here to UNSUBSCRIBE or send email to avvaitamilsangam@gmail.com   with subject "UNSUBSCRIBE"

This e-mail was sent by Avvai Tamil Sangam, 901, Sector-37, Noida, UP, India

Friday, August 14, 2009

Daily news letter 14-08-2009, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

ஆகஸ்ட்- 14, ஆடி- 29, ஷாபான் -22

இன்றைய  குறள்

1.4 ஊழியல் (Destiny)

1.4.1 ஊழ் (Fate)

375. நல்லவை எல்லாஅம் தீயவாம் தீயவும் 
       நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு.
 

375. In making wealth fate changes mood;  
         The good as bad and bad as good.

Meaning

நல்ல செயல்களை ஆற்ற முற்படும்போது அவை தீமையில் போய் முடிந்துவிடுவதும், தீய செயல்களை ஆற்றிட முனையும்போது அவை நல்லவைகளாக முடிந்து விடுவதும் இயற்கை நிலை எனப்படும். 

In the acquisition of property, everything favourable becomes unfavourable, and (on the other hand) everything unfavourable becomes favourable, (through the power of fate). 

தினம் ஒரு பழமொழி

கொள்ளும்  வரைக்கும் கொண்டாட்டம்,கொண்ட  பிறகு திண்டாட்டம். 

It's enjoyment till the marriage and its misery from then.

Explanation:

Relationship with girl will look sweet and attractive till marriage but once that happens, everything

changes and you end having nothing but misery. Vice versa too! 

தினம் ஒரு சொல்:

உடறு 1. வி. சினம்கொள், be enraged at. 

Daily news letter 14-08-2009, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

புதுதில்லி, குர்கான், பரிதாபாத், கௌதம்புத் நகர், காஜியாபாத் பகுதியில்  வசிக்கும் தமிழ்  மக்களுக்கு...  

ராஜ் டிவியின் அகடவிகடம் (புதுடில்லி)  நிகழ்ச்சியில் பங்குபெற விருப்பமா?    

தலைப்புக்கள்: இன்றைய குடும்பங்களில் எழும் முணுமுணுப்பு.. 
1. நவீன யுக சமையலில் நாக்கு வெடிச்சுப்போச்சு... 
2. நாகரீகக் கோணலில் பெரியோர்கள் வாக்கு நொடிச்சுப்போச்சு... 
3.  மாறிவரும் உலகத்தில் பணத்தேவை தடிச்சுப்போச்சு... 
4. அன்பும் அரவணைப்பும் தளர்ந்ததால் மனங்கள் நொடிச்சுப்போச்சு... 
5. எப்படி இருந்தாலும் விட்டுக்கொடுப்பதால் வாழ்க்கை பிடிச்சுப்போச்சு.  
 

பேச்சாளர் தேர்வு நாட்கள் 5,6 செப்டம்பர், 2009

காலை பத்து  மணி முதல்

இடம்: டில்லி தமிழ் சங்கம், பாரதியார்  அரங்கம்

(நோய்டாவிலும்  தேர்வுக்கு ஏற்ப்பாடு  செய்யப்படுகிறது. இடம்  பின்னர் அறிவிக்கப்படும்) 

நிகழ்ச்சி நாள்: 13-9-2009

இடம்: டில்லி தமிழ் சங்க வளாகம்.  

மேலும் விவரங்களுக்கு  கீழ்கண்ட எண்களில்  தொடர்பு கொள்ளவும்...

தொலைபேசி  எண்கள்.

புதுடில்லி: 9811061986, 9873251986

நொய்டா: 9818092191

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: திரு. இளங்கோ அவர்கள் 

அவ்வை தமிழ்ச் சங்கம்

Avvai Tamil Sangam

901, செக்டர்  37,  நொய்டா

Ph: +91-9818092191, +91-9811918315

avvaitamilsangam@gmail.com, http://avaitamilsangam.googlepages.com

ஆகஸ்ட்- 14, ஆடி- 29, ஷாபான் -22

இன்றைய  குறள்

1.4 ஊழியல் (Destiny)

1.4.1 ஊழ் (Fate)

375. நல்லவை எல்லாஅம் தீயவாம் தீயவும் 
       நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு.
 

375. In making wealth fate changes mood;  
         The good as bad and bad as good.

Meaning

நல்ல செயல்களை ஆற்ற முற்படும்போது அவை தீமையில் போய் முடிந்துவிடுவதும், தீய செயல்களை ஆற்றிட முனையும்போது அவை நல்லவைகளாக முடிந்து விடுவதும் இயற்கை நிலை எனப்படும். 

In the acquisition of property, everything favourable becomes unfavourable, and (on the other hand) everything unfavourable becomes favourable, (through the power of fate). 

தினம் ஒரு பழமொழி

கொள்ளும்  வரைக்கும் கொண்டாட்டம்,கொண்ட  பிறகு திண்டாட்டம். 

It's enjoyment till the marriage and its misery from then.

Explanation:

Relationship with girl will look sweet and attractive till marriage but once that happens, everything

changes and you end having nothing but misery. Vice versa too! 

தினம் ஒரு சொல்:

உடறு 1. வி. சினம்கொள், be enraged at. 

   

TO READ TAMIL CHARACTERS 

Yahoo! / Rediffmail / Gmail users: If you are not able to read the text below, please ensure in the tool bar VIEWàEncoding is selected as Unicode (UTF-8)

Windows XP / Outlook express users: Visit http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Enabling_complex_text_support_for_Indic_scripts  for more help 

If you are not able to read the Tamil text below, Please write to us at avvaitamilsangam@gmail.com  or visit http://avvaitamilsangam.googlepages.com/KURAL.HTML

As a Dhinam Oru Kural subscriber, you receive daily updates regarding content, meaning , Avvai Tamil Sangam updates and services we offer to our subscribers. If you do not wish to receive e-mails like this one, click here to UNSUBSCRIBE or send email to avvaitamilsangam@gmail.com   with subject "UNSUBSCRIBE"

This e-mail was sent by Avvai Tamil Sangam, 901, Sector-37, Noida, UP, India

Thursday, August 13, 2009

Daily news letter 13-08-2009, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

ஆகஸ்ட்- 13, ஆடி- 28, ஷாபான் -21

இன்றைய  குறள்

1.4 ஊழியல் (Destiny)

1.4.1 ஊழ் (Fate)

374. இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு 
       தெள்ளிய ராதலும் வேறு. 

374. Two natures in the world obtain  
         Some wealth and others wisdom gain.
 

Meaning

உழகின் இயற்கை நிலை இரு வேறுபட்டதாகும். ஒருவர் செல்வமுடையவராகவும், ஒருவர் அறிவுடையவராகவும் இருப்பதே அந்த வேறுபாடாகும். 

There are (through fate) two different natures in the world, hence the difference (observable in men) in (their acquisition of) wealth, and in their attainment of knowledge.  

தினம் ஒரு பழமொழி

பாம்பாடிக்குப்  பாம்பிலே சாவு , கள்ளனுக்கு களவிலே சாவு .

Death of snake charmer would be caused by his snake, death of a thief will be caused by his theft.

Meaning:

If you do a sin you cannot escape from it, it will follow you. This theme is explored by so many movies these days like Bheema and Pattiyal. 

தினம் ஒரு சொல்:

உடற்று 1. வி. வருத்து, afflict, tormet.

              2. சினமூட்டு enrage, infuriate.

              3. வலுவுடன் தள்ளு push on vigorously.

              4. வழுவுடன் (அம்புகளைச்) செலுத்து discharge (a shower of arrows) briskly.

              5. கெடு damage, spoil. 

   


Daily news letter 13-08-2009, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

புதுதில்லி, குர்கான், பரிதாபாத், கௌதம்புத் நகர், காஜியாபாத் பகுதியில்  வசிக்கும் தமிழ்  மக்களுக்கு...  

ராஜ் டிவியின் அகடவிகடம் (புதுடில்லி)  நிகழ்ச்சியில் பங்குபெற விருப்பமா?    

தலைப்புக்கள்: இன்றைய குடும்பங்களில் எழும் முணுமுணுப்பு.. 
1. நவீன யுக சமையலில் நாக்கு வெடிச்சுப்போச்சு... 
2. நாகரீகக் கோணலில் பெரியோர்கள் வாக்கு நொடிச்சுப்போச்சு... 
3.  மாறிவரும் உலகத்தில் பணத்தேவை தடிச்சுப்போச்சு... 
4. அன்பும் அரவணைப்பும் தளர்ந்ததால் மனங்கள் நொடிச்சுப்போச்சு... 
5. எப்படி இருந்தாலும் விட்டுக்கொடுப்பதால் வாழ்க்கை பிடிச்சுப்போச்சு.  
 

பேச்சாளர் தேர்வு நாட்கள் 5,6 செப்டம்பர், 2009

காலை பத்து  மணி முதல்

இடம்: டில்லி தமிழ் சங்கம், பாரதியார்  அரங்கம்

(நோய்டாவிலும்  தேர்வுக்கு ஏற்ப்பாடு  செய்யப்படுகிறது. இடம்  பின்னர் அறிவிக்கப்படும்) 

நிகழ்ச்சி நாள்: 13-9-2009

இடம்: டில்லி தமிழ் சங்க வளாகம்.  

மேலும் விவரங்களுக்கு  கீழ்கண்ட எண்களில்  தொடர்பு கொள்ளவும்...

தொலைபேசி  எண்கள்...

புதுடில்லி: 9811061986, 9873251986

நொய்டா: 9818092191

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: திரு. இளங்கோ அவர்கள் 

Avvai Tamil Sangam

அவ்வை தமிழ்ச் சங்கம்

Avvai Tamil Sangam

901, செக்டர்  37,  நொய்டா

Ph: +91-9818092191, +91-9811918315

avvaitamilsangam@gmail.com, http://avaitamilsangam.googlepages.com

ஆகஸ்ட்- 13, ஆடி- 28, ஷாபான் -21

இன்றைய  குறள்

1.4 ஊழியல் (Destiny)

1.4.1 ஊழ் (Fate)

374. இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு 
       தெள்ளிய ராதலும் வேறு. 

374. Two natures in the world obtain  
         Some wealth and others wisdom gain.
 

Meaning

உழகின் இயற்கை நிலை இரு வேறுபட்டதாகும். ஒருவர் செல்வமுடையவராகவும், ஒருவர் அறிவுடையவராகவும் இருப்பதே அந்த வேறுபாடாகும். 

There are (through fate) two different natures in the world, hence the difference (observable in men) in (their acquisition of) wealth, and in their attainment of knowledge.  

தினம் ஒரு பழமொழி

பாம்பாடிக்குப்  பாம்பிலே சாவு , கள்ளனுக்கு களவிலே சாவு .

Death of snake charmer would be caused by his snake, death of a thief will be caused by his theft.

Meaning:

If you do a sin you cannot escape from it, it will follow you. This theme is explored by so many movies these days like Bheema and Pattiyal. 

தினம் ஒரு சொல்:

உடற்று 1. வி. வருத்து, afflict, tormet.

              2. சினமூட்டு enrage, infuriate.

              3. வலுவுடன் தள்ளு push on vigorously.

              4. வழுவுடன் (அம்புகளைச்) செலுத்து discharge (a shower of arrows) briskly.

              5. கெடு damage, spoil. 

   

TO READ TAMIL CHARACTERS 

Yahoo! / Rediffmail / Gmail users: If you are not able to read the text below, please ensure in the tool bar VIEWàEncoding is selected as Unicode (UTF-8)

Windows XP / Outlook express users: Visit http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Enabling_complex_text_support_for_Indic_scripts  for more help 

If you are not able to read the Tamil text below, Please write to us at avvaitamilsangam@gmail.com  or visit http://avvaitamilsangam.googlepages.com/KURAL.HTML

As a Dhinam Oru Kural subscriber, you receive daily updates regarding content, meaning , Avvai Tamil Sangam updates and services we offer to our subscribers. If you do not wish to receive e-mails like this one, click here to UNSUBSCRIBE or send email to avvaitamilsangam@gmail.com   with subject "UNSUBSCRIBE"

This e-mail was sent by Avvai Tamil Sangam, 901, Sector-37, Noida, UP, India

Wednesday, August 12, 2009

Daily news letter 12-08-2009, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

ஆகஸ்ட்- 12, ஆடி- 27, ஷாபான் -20

Today in Indian History:

1676 - 1st war between American colonists & Indians ends in New England.

1919 - Vikram Sarabhai, Indian physicist (d. 1971) born.

1972 - Gyanendra Pandey, Indian cricketer born.

இன்றைய குறள்

1.4 ஊழியல் (Destiny)

1.4.1 ஊழ் (Fate)

373. நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன்
       உண்மை அறிவே மிகும்.


373. What matters subtle study deep?
         Levels of innate wisdom-keep.

Meaning

அழிவுதரும் இயற்கை நிலை, அறியாமையை உண்டாக்கும்; ஆக்கம் தரும் இயற்கை நிலை, அதற்கேற்ப அறிவை விரிவாக்கும்,

Although (a man) may study the most polished treatises, the knowledge which fate has decreed to him will still prevail.

தினம் ஒரு பழமொழி

இன்றைக்கு இலை அறுத்தவன் நாளைக்கு குலை அறுக்கமாட்டானா?

Won't the person who cut the leaves today, would cut the fruits tomorrow?

Meaning:

The idea is to cut down a mistake/crime in the beginning stage itself. One crime leads to another. 

" He who hath done ill once will do it again."

 தினம் ஒரு சொல்:

உடற்சி  பெ. கடுகடுப்பு, கோபம் irritation, resentment,anger.

 

Daily news letter 12-08-2009, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

STAY ALERT! PREVENT AGAINST SWINE FLU

For more info pls visit:  http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/about_disease/en/index.html,

http://tamil.webdunia.com/miscellaneous/health/swineflu/0908/11/1090811106_1.htm

Avvai Tamil Sangam

அவ்வை தமிழ்ச் சங்கம்

Avvai Tamil Sangam

901, செக்டர்  37,  நொய்டா

Ph: +91-9818092191, +91-9811918315

avvaitamilsangam@gmail.com, http://avaitamilsangam.googlepages.com

ஆகஸ்ட்- 12, ஆடி- 27, ஷாபான் -20

Today in Indian History:

1676 - 1st war between American colonists & Indians ends in New England.

1919 - Vikram Sarabhai, Indian physicist (d. 1971) born.

1972 - Gyanendra Pandey, Indian cricketer born.

இன்றைய குறள்

1.4 ஊழியல் (Destiny)

1.4.1 ஊழ் (Fate)

373. நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன்
       உண்மை அறிவே மிகும்.


373. What matters subtle study deep?
         Levels of innate wisdom-keep.

Meaning

அழிவுதரும் இயற்கை நிலை, அறியாமையை உண்டாக்கும்; ஆக்கம் தரும் இயற்கை நிலை, அதற்கேற்ப அறிவை விரிவாக்கும்,

Although (a man) may study the most polished treatises, the knowledge which fate has decreed to him will still prevail.

தினம் ஒரு பழமொழி

இன்றைக்கு இலை அறுத்தவன் நாளைக்கு குலை அறுக்கமாட்டானா?

Won't the person who cut the leaves today, would cut the fruits tomorrow?

Meaning:

The idea is to cut down a mistake/crime in the beginning stage itself. One crime leads to another. 

" He who hath done ill once will do it again."

 தினம் ஒரு சொல்:

உடற்சி  பெ. கடுகடுப்பு, கோபம் irritation, resentment,anger.

 TO READ TAMIL CHARACTERS 

Yahoo! / Rediffmail / Gmail users: If you are not able to read the text below, please ensure in the tool bar VIEWàEncoding is selected as Unicode (UTF-8)

Windows XP / Outlook express users: Visit http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Enabling_complex_text_support_for_Indic_scripts  for more help 

If you are not able to read the Tamil text below, Please write to us at avvaitamilsangam@gmail.com  or visit http://avvaitamilsangam.googlepages.com/KURAL.HTML

As a Dhinam Oru Kural subscriber, you receive daily updates regarding content, meaning , Avvai Tamil Sangam updates and services we offer to our subscribers. If you do not wish to receive e-mails like this one, click here to UNSUBSCRIBE or send email to avvaitamilsangam@gmail.com   with subject "UNSUBSCRIBE"

This e-mail was sent by Avvai Tamil Sangam, 901, Sector-37, Noida, UP, India

Tuesday, August 11, 2009

Daily news letter 11-08-2009, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

STAY ALERT! PREVENT AGAINST SWINE FLU. For details regarding GOVERNMENT AUTHORIZED HOSPITALS FOR TREATMENT OF SWINE FLU, kindly scroll to the end of Daily News Letter.

Avvai Tamil Sangam

அவ்வை தமிழ்ச் சங்கம்

Avvai Tamil Sangam

901, செக்டர்  37,  நொய்டா

Ph: +91-9818092191, +91-9811918315

avvaitamilsangam@gmail.com, http://avaitamilsangam.googlepages.com

ஆகஸ்ட்- 11, ஆடி- 26, ஷாபான் -19

Today in Indian History:

1954 - M V Narasimha Rao, cricketer (Indian leg-spin all-rounder 1978-79) born
1954 - Yashpal Sharma, cricketer (Indian right-handed batsman early 80') born
1974 - Anju Jain, Indian cricketer(women's team) born

1908 - Khudiram Bose, Indian freedom fighter (b. 1889) died

இன்றைய குறள்

1.4 ஊழியல் (Destiny)

1.4.1 ஊழ் (Fate)

372. பேதைப் படுக்கும் இழவுஊழ் அறிவுஅகற்றும்
       ஆகல்ஊழ் உற்றக் கடை.
372. Loss-fate makes a dull fool of us
         Gain-fate makes us prosperous, wise!

 

Meaning

அழிவுதரும் இயற்கை நிலை, அறியாமையை உண்டாக்கும்; ஆக்கம் தரும் இயற்கை நிலை, அதற்கேற்ப அறிவை விரிவாக்கும்,

 

An adverse fate produces folly, and a prosperous fate produces enlarged knowledge.

தினம் ஒரு பழமொழி

கடுகு களவும் களவுதான் , கற்புரம் களவும் களவு தான்.

Theft is a theft , be it stealing a mustard or  a camphor.

Meaning:

You cannot justify a crime by saying its very small crime. 

" Sin is sin whether big or small."

 தினம் ஒரு சொல்:

உடற்கரி  வி. தோள்தட்டு pat one's own shoulder(as in challenging).

 

STAY ALERT! PREVENT AGAINST SWINE FLU

 

GOVERNMENT AUTHORIZED HOSPITALS FOR TREATMENT OF SWINE FLU

City

Hospital

Address

Contact

Chennai

King Institute of Preventive Medicine (24/7 Service)

Guindy, Chennai 32

(044) 22501520, 22501521 & 22501522

Communicable Diseases Hospital

Thondiarpet, Chennai

(044) 25912686/87/88, 9444459543

Government General Hospital

Opp. Central Railway Station, Chennai 03

(044) 25305000, 25305723, 25305721, 25330300

Pune

Naidu Hospital

Nr Le'Meridian, Raja Bahadur Mill, GPO, Pune - 01

(020) 26058243

National Institute of Virology

20A Ambedkar Road, Pune - 11

(020) 26006290

Kolkata

ID Hospital

57,Beliaghata, Beliaghata Road, Kolkata - 10

(033) 23701252

Coimbatore

Government General Hospital

Near Railway Station,
Trichy Road, Coimbatore - 18

(0422) 2301393, 2301394, 2301395, 2301396

Hyderabad

Govt. General and Chest Diseases Hospital,

Erragadda, Hyderabad

(040) 23814939

Mumbai

Kasturba Gandhi Hospital

Arthur Road, N M Joshi Marg, Jacob Circle, Mumbai - 11

(022) 23083901, 23092458, 23004512

Sir J J Hospital

J J Marg, Byculla, Mumbai - 08

(022) 23735555, 23739031, 23760943, 23768400 / 23731144 / 5555 / 23701393 / 1366

Haffkine Institute

Acharya Donde Marg, Parel, Mumbai - 12

(022) 24160947, 24160961, 24160962

Kochi

Government Medical College

Gandhi Nagar P O, Kottayam - 08

(0481) 2597311,2597312

Government Medical College

Vandanam P O, Allapuzha - 05

(0477) 2282015

Taluk Hospital

Railway Station Road, Alwaye, Ernakulam

(0484) 2624040  Sathyajit - 09847840051

Taluk Hospital

Perumbavoor PO, Ernakulam 542

(0484) 2523138  Vipin - 09447305200

Gurgaon &
Delhi

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)

Ansari Nagar, Aurobindo Marg Ring Road, New Delhi - 29

(011) 26594404, 26861698  Prof. R C Deka - 9868397464

National Institute for Communicable Diseases

22, Sham Nath Marg,
New Delhi - 54

(011) 23971272/060/344/524/449/326

Dr. Ram Manohar Lohia Hospital

Kharak Singh Marg,
New Delhi - 01

(011) 23741640, 23741649, 23741639
Dr. N K Chaturvedi 9811101704

Vallabhai Patel Chest Institute

University Enclave, New Delhi- 07

(011) 27667102, 27667441, 27667667, 27666182

Bangalore

Victoria Hospital

K R Market, Kalasipalayam, Bangalore - 02

(080) 26703294  Dr. Gangadhar - 94480-49863

SDS Tuberculosis & Rajiv Gandhi Institute of Chest Diseases

Hosur Road, Hombegowda Nagar, Bangalore - 29

(080) 26631923  Dr. Shivaraj - 99801-48780

For further details and information on Swine Flu, please visit: https://gis/Pandemic/default.aspx

 

TO READ TAMIL CHARACTERS 

Yahoo! / Rediffmail / Gmail users: If you are not able to read the text below, please ensure in the tool bar VIEWàEncoding is selected as Unicode (UTF-8)

Windows XP / Outlook express users: Visit http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Enabling_complex_text_support_for_Indic_scripts  for more help 

If you are not able to read the Tamil text below, Please write to us at avvaitamilsangam@gmail.com  or visit http://avvaitamilsangam.googlepages.com/KURAL.HTML

As a Dhinam Oru Kural subscriber, you receive daily updates regarding content, meaning , Avvai Tamil Sangam updates and services we offer to our subscribers. If you do not wish to receive e-mails like this one, click here to UNSUBSCRIBE or send email to avvaitamilsangam@gmail.com   with subject "UNSUBSCRIBE"

This e-mail was sent by Avvai Tamil Sangam, 901, Sector-37, Noida, UP, India