Saturday, July 19, 2008

Daily news letter 19-7-2008 , Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

July 19 2008 ஸர்வதாரி ஆடி-4/ ரஜப் – 15
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue இல்லறவியல் - Domestic Virtue)
1.2.12 பொறையுடைமை (Forgiveness)
158. மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாம்தம்
தகுதியான் வென்று விடல்.
With overweening pride when men with injuries assail,By thine own righteous dealing shalt thou mightily prevail.
Meaning :
ஆணவங் கொண்டு அநீதி விளைவிப்பவர்களை, நாம் நம் பொறுமைக் குணத்தால் வென்று விடலாம்.
Let a man by patience overcome those who through pride commit excesses.
தினம் ஒரு சொல்
அமரி - அமிழ்தம், AMBROSIA
பொன்மொழி
தலை சிறந்த சாதனைகள் பெரும்பாலும் இளமையின் சாதனைகள்.
பழமொழி – Proverb
ஆடிச்செவ்வாய் தேடிக்குளி; அரைத்த மஞ்சள் பூசிக் குளி

Friday, July 18, 2008

Daily news letter 18-7-2008 , Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

July 18 2008 ஸர்வதாரி ஆடி-3/ ரஜப் – 15
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue இல்லறவியல் - Domestic Virtue)
1.2.12 பொறையுடைமை (Forgiveness)
157. திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோநொந்து
அறனல்ல செய்யாமை நன்று.
Though others work thee ill, thus shalt thou blessing reap;Grieve for their sin, thyself from vicious action keep!
Meaning :
பிறர் செய்திடும் இழிவான காரியங்களுக்காகத் துன்பமுற்று வருந்தி, பதிலுக்கு அதே காரியங்களைச் செய்து பழி வாங்காமலிருப்பதுதான் சிறந்த பண்பாகும்.
Though others inflict injuries on you, yet compassionating the evil (that will come upon them) it will be well not to do them anything contrary to virtue.
தினம் ஒரு சொல்
அமாரர் - பகைவர், ENEMIES
பொன்மொழி
எண்ணங்களின் சுமையால் மனதை நசுக்கக்கூடாது
பழமொழி – Proverb
அறிவீனர் தமக்கு ஆயிரம் உரைக்கினும் அவம்.

Thursday, July 17, 2008

Daily news letter 17-7-2008 , Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

July 17 2008 ஸர்வதாரி ஆடி-2/ ரஜப் – 14
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue இல்லறவியல் - Domestic Virtue)
1.2.12 பொறையுடைமை (Forgiveness)

156. ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்குப்
பொன்றுந் துணையும் புகழ்.
Who wreak their wrath have pleasure for a day;Who bear have praise till earth shall pass away.
Meaning :
தமக்குக் கேடுசெய்தவரை மன்னித்திடாமல் தண்டிப்பவர்க்கு அந்த ஒரு நாள் மட்டுமே இன்பமாக அமையும். மறப்போம் மன்னிப்போம் எனப் பொறுமை கடைப்பிடிப்போருக்கோ, வாழ்நாள் முழுதும் புகழ்மிக்கதாக அமையும்.
The pleasure of the resentful continues for a day. The praise of the patient will continue until (the final destruction of) the world.
தினம் ஒரு சொல்
அமரகம் - போர்க்களம். FIELD OF BATTLE
பொன்மொழி
கர்வத்தின் நிழல்படாமல் நீங்கள் பணி செய்யவேண்டும்.
பழமொழி – Proverb
ஊழி பெயரினும் ஊக்கமது கைவிடல்.

Wednesday, July 16, 2008

Contact numbers of Grocery store, Priests, Caterers etc., in Noida/Indirapuram/MayurVihar(Delhi)

Kindly visit and book mark http://avvaitamilsangam.googlepages.com/importantcontactsto know the addresses and contact numbers which may be useful to yourdaily activities. If you wish to add some please send details to avvailtamilsangam@gmail.com

Daily news letter 16-7-2008 , Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

NEXT PROGRAM FROM AVVAI TAMIL SANGAM ON
27-7-2008. FOR DETAILS VISIT http://avvaitamilsangam.googlepages.com/programs
========================================================================================================
July 16 2008 ஸர்வதாரி ஆடி-1/ ரஜப் – 13
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue இல்லறவியல் - Domestic Virtue)
1.2.12 பொறையுடைமை (Forgiveness)

155. ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர்

பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து.
Who wreak their wrath as worthless are despised;Who patiently forbear as gold are prized
Meaning :
தமக்கு இழைக்கப்படும் தீமையைப் பொறுத்துக் கொள்பவர்களை உலகத்தார் பொன்னாக மதித்துப் போற்றுவார்கள். பொறுத்துக் கொள்ளாமல் தண்டிப்பவர்களை அதற்கு ஒப்பாகக் கருத மாட்டார்கள்.
(The wise) will not at all esteem the resentful. They will esteem the patient just as the gold which they lay up with care.
தினம் ஒரு சொல்
அமயம் - நல்ல சமயம், நல்ல வாய்ப்பு, RIGHT TIME, OPPORTUNE MOMENT
பொன்மொழி
பிறரை அறிந்தவன் கெட்டிக்காரன். தன்னை அறிந்தவன் ஞானி.
பழமொழி – Proverb
சொல்லாமற் செய்வார் நல்லோர் சொல்லியுஞ் செய்யார் கசடர்.

Tuesday, July 15, 2008

Daily news letter 15-7-2008 , Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam (காமராஜர் பிறந்தநாள்)

July 15 2008 ஸர்வதாரி ஆனி 31/ ரஜப் – 12 (காமராஜர் பிறந்தநாள் )
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue இல்லறவியல் - Domestic Virtue)
1.2.12 பொறையுடைமை (Forgiveness)

154. நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமை
போற்றி யழுகப் படும்.
Seek'st thou honour never tarnished to retain;So must thou patience, guarding evermore, maintain.
Meaning :
பொறுமையின் உறைவிடமாக இருப்பவரைத்தான் நிறைவான மனிதர் என்று உலகம் புகழும்.
If you desire that greatness should never leave, you preserve in your conduct the exercise of patience.
தினம் ஒரு சொல்
அம்புயம் - தாமரை, LOTUS
பொன்மொழி
தானம் எவனையும் வறியவன் ஆக்கியதில்லை
பழமொழி – Proverb
தனக்கு மிஞ்சினால் தானம்

Monday, July 14, 2008

Daily news letter 14-7-2008 , Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

July 14 2008 ஸர்வதாரி ஆனி 30/ ரஜப் – 11
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue இல்லறவியல் - Domestic Virtue)
1.2.12 பொறையுடைமை (Forgiveness)


153. இன்மையுள் இன்மை விருந்தொரால் வன்மையுள்

வன்மை மடவார்ப் பொறை.
The sorest poverty is bidding guest unfed depart;The mightiest might to bear with men of foolish heart.
Meaning :
வறுமையிலும் கொடிய வறுமை, வந்த விருந்தினரை வரவேற்க முடியாதது. அதைப் போல வலிமையிலேயே பெரிய வலிமை அறிவிலிகளின் செயலைப் பொறுத்துக் கொள்வது.
To neglect hospitality is poverty of poverty. To bear with the ignorant is might of might.


தினம் ஒரு சொல்
அம்புதி - கடல், OCEAN


பொன்மொழி
அழகு இயற்கையின் புகழ்மிக்க அன்பளிப்பு


பழமொழி

ஆய்ந்து பாராதான் காரியந் தான் சாந்துயரந் தரும்.

Sunday, July 13, 2008

Daily news letter 13-7-2008 , Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

July 13 2008 ஸர்வதாரி ஆனி 29/ ரஜப் – 10

இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue இல்லறவியல் - Domestic Virtue)
1.2.12 பொறையுடைமை (Forgiveness)


152. பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
மறத்தல் அதனினும் நன்று.
Forgiving trespasses is good always;Forgetting them hath even higher praise;

Meaning :
அளவுகடந்து செய்யப்பட தீங்கைப் பொறுத்துக் கொள்வதைக் காட்டிலும், அந்த தீங்கை அறவே மறந்துவிடுவதே சிறந்த பண்பாகும்.
Bear with reproach even when you can retaliate; but to forget it will be still better than that.

தினம் ஒரு சொல்
அம்புதம் - மேகம் CLOUD, AS BESTOWING WATER

பொன்மொழி
ஆஸ்தியை தேடுமுன் அறிவைத் தேடிக்கொள்

பழமொழி – Proverb
அறிவுடையாரை அரசனும் விரும்புவான்.