Saturday, November 1, 2008

Daily news letter 1-11-2008, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

நவம்பர்-1, ஸர்வதாரி ஐப்பசி 16, ஜில்ஹாயிதா -2 (கேரளா, ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலங்கள் உருவான தினம்)
Today in History: November-1

1512 - The ceiling of the Sistine Chapel, painted by Michelangelo, is exhibited to the public for the first time.
1604 - William Shakespeare's tragedy Othello is presented for the first time, at Whitehall Palace in London.
1611 - William Shakespeare's romantic comedy The Tempest is presented for the first time, at Whitehall Palace in London.
1956 - Formation of Indian state of Andhra Pradesh with its capital as Hyderabad, formerly known as Nizam state.
1956 - Formation of Kerala state in India.
1973 - The Indian state of Mysore was renamed as Karnataka to represent all the regions within Karunadu . "For more on what happened today please visit http://en.wikipedia.org/wiki/November_1
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue இல்லறவியல் - Domestic Virtue)
1.2.20. புகழ் (Renown)

233. ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழல்லால்
பொன்றாது நிற்பதொன் றில்.
Save praise alone that soars on high,Nought lives on earth that shall not die.
Meaning :
ஒப்பற்றதாகவும், அழிவில்லாததாகவும் இந்த உலகத்தில் நிலைத்திருப்பது புகழைத் தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை.
There is nothing that stands forth in the world imperishable, except fame, exalted in solitary greatness.
தினம் ஒரு சொல்
ஆறல்பீறல் - பயனற்றது, that which is useless
பொன்மொழி
மனிதனின் அதிர்ஷ்டம் அவன் நடத்தையில் இருக்கிறது.

Friday, October 31, 2008

Daily news letter 31-10-2008, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

அக்டோபர் – 31, ஸர்வதாரி ஐப்பசி 15, ஜில்ஹாயிதா -1 (செம்மங்குடி ஸ்ரீனிவாச ஐயர் நினைவு நாள் / அன்னை இந்திராகாந்தி நினைவு நாள்)
Today in History: October 31

BIRTH:
1875 – Vallabhbhai Patel, Indian freedom fighter and statesman (d. 1950)
"For more on what happened today please visit http://en.wikipedia.org/wiki/October_31
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue இல்லறவியல் - Domestic Virtue)
1.2.20. புகழ் (Renown)

232. உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கொன்று
ஈவார்மேல் நிற்கும் புகழ்.
The speech of all that speak agrees to crownThe men that give to those that ask, with fair renown.
Meaning :
போற்றுவோர் போற்றுவனவெல்லாம் இல்லாதவர்க்கு ஒன்று வழங்குவோரின் புகழைக் குறித்தே அமையும்.
Whatsoever is spoken in the world will abide as praise upon that man who gives alms to the poor.
தினம் ஒரு சொல்
ஆற்றான் - வலிமையற்றவன் - ONE WHO IS WITHOUT STRENGTH
பொன்மொழி
தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளத் தயங்காதே. தோல்வியிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது. - லெனின்

Thursday, October 30, 2008

Daily news letter 30-10-2008, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

October 30,2008 ஸர்வதாரி ஐப்பசி 14, ஷவ்வால் -30 (முத்துராமலிங்க தேவர் பிறந்த நாள்)
Today in History: October 30

1502 - Vasco da Gama returns to Calicut for the second time.
1947 - The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), which is the foundation of the World Trade Organisation (WTO), is founded.
BIRTH:
1909 - Homi J. Bhabha, Indian physicist (d. 1966)
1932 - Barun De, Indian historian
"For more on what happened today please visit http://en.wikipedia.org/wiki/October_29
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue இல்லறவியல் - Domestic Virtue)
1.2.20. புகழ் (Renown
)

231. ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது

ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு.
See that thy life the praise of generous gifts obtain;Save this for living man exists no real gain.
Meaning :
கொடைத் தன்மையும், குன்றாத புகழும் தவிர வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம் தரக் கூடியது வேறெதுவும் இல்லை.
Give to the poor and live with praise. There is no greater profit to man than that.
தினம் ஒரு சொல்
ஆளறுதி - தனிமை, LONELINESS
பொன்மொழி
ஆனந்தமயமானவன் பேசாமலே போதிக்கிறான்.

Wednesday, October 29, 2008

Daily news letter 29-10-2008, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam ( Internet’s Birthday)

October 29,2008 ஸர்வதாரி ஐப்பசி 13, ஷவ்வால் -29
Today in History: October 29

1863 - Sixteen countries meeting in Geneva agree to form the International Red Cross.
1969 - The first-ever computer-to-computer link is established on ARPANET, the precursor to the Internet.
BIRTH:
1969 - Internet
"For more on what happened today please visit http://en.wikipedia.org/wiki/October_29
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue இல்லறவியல் - Domestic Virtue)
1.2.19. ஈகை (Charity)

230. சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
ஈதல் இயையாக் கடை.
'Tis bitter pain to die, 'Tis worse to live.For him who nothing finds to give!
Meaning :
சாவு எனும் துன்பத்தைவிட வறியவர்க்கு எதுவும் வழங்க இயலாத மனத்துன்பம் பெரியது.
Nothing is more unpleasant than death: yet even that is pleasant where charity cannot be exercised.
தினம் ஒரு சொல்
ஆழ்வான் - சூரியன், SUN
பொன்மொழி
மனதில் நினைப்பதையே சொல்.

Tuesday, October 28, 2008

Daily news letter 28-10-2008, Kuralum Porulum from Avvai Tamil Sangam

October 28,2008 ஸர்வதாரி ஐப்பசி 12, ஷவ்வால் -28
Today in History: October 28

1886 - In New York Harbor, President Grover Cleveland dedicates the Statue of Liberty.
1948 - Swiss chemist Paul Müller is awarded the Nobel Prize in Chemistry for his discovery of the insecticidal properties of DDT.
BIRTH:
Indra Krishnamurthy Nooyi (born October 28, 1955 in Chennai, Tamil Nadu, India) is the chairwoman and chief executive officer of PepsiCo, the world's fourth-largest food and beverage company.
1955 - Bill Gates, American software executive
=
"For more on what happened today please visit http://en.wikipedia.org/wiki/October_28
இன்றைய குறள்
அறத்துப்பால் - Virtue இல்லறவியல் - Domestic Virtue)
1.2.19. ஈகை (Charity)

229. இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமியர் உணல்.
They keep their garners full, for self alone the board they spread;-'Tis greater pain, be sure, than begging daily bread!
Meaning :
பிறர்க்கு ஈவதால் குறையக் கூடுமென்று, குவித்து வைத்துள்ளதைத் தாமே உண்ணுவது என்பது கையேந்தி இரந்து நிற்பதைக் காட்டிலும் கொடுமையானது.
Solitary and unshared eating for the sake of filling up one's own riches is certainly much more unpleasant than begging.
தினம் ஒரு சொல்
ஆவேறு - காளைமாடு, BULL
பொன்மொழி
நல்ல நம்பிக்கையே நிம்மதியை அளிக்கும்.